ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για διαγραφή παλαιών οφειλών - Τα τέσσερα βήµατα

Δημοσίευση 30 Νοεμβρίου 2018, 10:31 / Ανανεώθηκε 30 Νοεμβρίου 2018, 10:31
ΕΦΚΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για διαγραφή παλαιών οφειλών - Τα τέσσερα βήµατα
Facebook Twitter Whatsapp
Ποιους αφορά;

Ανοίγει σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, που θα δέχεται τις αιτήσεις διαγραφής αµφισβητούµενων οφειλών προς τα Ταµεία, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από πρόσθετα τέλη και τόκους. 

Οι τρεις πρώτες ομάδες ασφαλισμένων που μπορούν να καταθέσουν αίτηση διαγραφής οφειλών και πρόσθετων επιβαρύνσεων είναι:

1. Οφειλές ασφαλισμένων που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς και οι οποίοι δεν προέβησαν σε επιλογή ασφαλιστικού ταμείου σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης. Ως μοναδικό κριτήριο εξέτασης των αιτημάτων των ασφαλισμένων, τίθεται η πλήρης ασφάλιση σε έναν φορέα.

2. Οφειλές που δημιουργήθηκαν σε σχέση με την υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ λόγω πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων. Κριτήριο για την εξέταση των αιτημάτων των ασφαλισμένων ορίζεται η πλήρης ασφάλιση σε έναν φορέα για την ίδια δραστηριότητα.

3. Οφειλές που δημιουργήθηκαν στον πρώην ΟΑΕΕ για την παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων-ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ). Κριτήριο για την εξέταση των αιτημάτων ορίζεται η πλήρης ασφάλιση στο πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την ίδια δραστηριότητα.

Αναλυτικά η διαδικασία περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα, όπως αναφέρει το «Έθνος»:

1.Ο ασφαλισµένος-οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα τις οφειλές του οποίου ζητεί να διαγραφούν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον ΕΦΚΑ σε ηλεκτρονική πλατφόρµα.

2.Με την υποβολή της αίτησης ενηµερώνεται αυτόµατα το ΚΕΑΟ, το οποίο «παγώνει» τις διαδικασίες εκτέλεσης των αναγκαστικών µέτρων που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη για εύλογο χρονικό διάστηµα, εντός του οποίου θα πρέπει να εξεταστεί και να εκκαθαριστεί το αίτηµα. 

3.Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναλαµβάνουν να ελέγξουν τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντος και να διασταυρώσουν κρίσιµα στοιχεία, ώστε να καταλήξουν σε διαπιστωτική πράξη για τη διαγραφή των χρεών ή την απόρριψη του αιτήµατος.

4.Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διαβιβάζουν στο ΚΕΑΟ την πράξη διαγραφής ή την απόρριψη του αιτήµατος, και αντιστοίχως το ΚΕΑΟ διαγράφει τις οφειλές ή «ξεπαγώνει» τα αναγκαστικά µέτρα.