Εισερχόμαστε αισίως στο 3ο στάδιο της κρίσης.  Όταν ξέσπασε η χρηματοοικονομική κρίση (ΗΠΑ Οκτώβριος 2008), την ακολουθεί η δημοσιονομική κρίση (Ελλάδα Απρίλιος 2010). Έπεται η ανθρωπιστική κρίση και ο κύκλος κλείνει με την επισιτιστική κρίση. 

Τι νομίζαμε; Οτι θα την γλυτώναμε μόνο με αυτοκτονίες;


ΑρΠα