Ανάμεσα στα ακίνητα που πωλούνται προκειμένου να βρεθεί ρευστό είναι και το κτίριο του υπουργείου Υγείας στο Μαρούσι. Το υπερσύγχρονο αλλά μισοτελειωμένο κτίριο του υπουργείου Υγείας στο Μαρούσι όπου σήμερα στεγάζονται ο ΕΟΠΥΥ αλλά και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, ήταν από την αρχή ένα κτίριο φάντασμα. Άλλωστε δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ οι εργασίες αποπεράτωσης του έργου με συνέπεια πολλά σημεία του κτιρίου ακόμη και σήμερα να θυμίζουν γιαπί.
 
Ωστόσο το κτίριο βγαίνει στο σφυρί άρον άρον, σύμφωνα με το iatropedia.gr. Το γυάλινο κτίριο που ανήκει στο σύμπλεγμα του Αμαρουσίου, θα δοθεί προς αξιοποίηση μαζί με άλλα 27 ακίνητα τα οποία ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. 
 
Όπως αναφέρεται και από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου «Θα έχει τη μορφή μίσθωσης εκμεταλλεύσεως του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβάνοντας πλήρη αποκρατικοποίηση του χαρτοφυλακίου.
Η συμφωνία μίσθωσης θα ακολουθήσει τα πρότυπα της αγοράς τόσο σε επίπεδο δομής όσο και πληρωμής. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα φέρει ευθύνη και δεν θα έχει δικαιώματα επί του χαρτοφυλακίου, πέραν όσων προκύπτουν από την πρότυπη συμφωνία μίσθωσης».
 
Ήδη ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να αξιοποιήσουν το κτίριο του υπουργείου Υγείας δεδομένου ότι βρίσκεται και στο πιο εμπορικό και κεντρικό πια σημείο του Αμαρουσίου. Άγνωστο παραμένει όμως που θα μεταφερθεί ο ΕΟΠΥΥ με τις υπηρεσίες του εάν τελικώς δοθεί το κτίριο.