Περαιό...πληκτος και ο πρόεδρος της βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος.

Το σημείωμα της εφορίας που έφτασε στην οικία του ήταν όλο λάθη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι του έχουν χρεώσει να πληρώσει για φορολογικά έτη που ο ίδιος δεν εργαζόταν γιατί ήταν υπουργός και είχε συνταγματικό κώλυμα λόγω του ασυμβίβαστου που τότε  υπήρχε. Ο ίδιος σύμφωνα με το παρασκήνιο, εισηγήθηκε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και έγινε δεκτό, να ανακοινωθεί  με συγκεκριμένη  εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών ότι η περαίωση είναι προαιρετική  και χωρίς καμία συνέπεια σε όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση. Βέβαια πριν γίνει αυτό, στην κυβέρνηση υπήρχε μεγάλη γκρίνια από υπουργούς που θεωρούν ότι τα σημειώματα-  με τον τρόπο που εστάλησαν σε εκατομμύρια φορολογουμένους και με τα λάθη που έχουν γίνει παντού- ήταν μέγα λάθος, ειδικά όταν στάλθηκαν τρεις ημέρες πριν τις εκλογές της.