Μπορεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να διατηρεί χαμηλό προφίλ, ωστόσο όσοι τον γνωρίζουν καλα, μιλούν για τον «επίμονο» Μαζούχ... Ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ στην Ελλάδα, που συμμετέχει στην τρόικα, σύμφωνα με τον Βηματοδότη, εμφανίζεται στις ατέρμονες διαπραγματεύσεις με ένα laptop και καταγράφει τα πάντα.

Δίνει, μάλιστα, την εντύπωση ότι βρίσκεται online με τους ανώτερούς του στην ΕΚΤ και τους παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πορεία των συζητήσεων.