Με μια... προκλητική και διαφορετική αφίσα οι εργαζόμενοι της ΠΟΕ-ΟΤΑ δείχνουν την αντίθεση και αντίδρασή τους στο μέτρο της διαθέσιμοτητας.
Όπως αναφέρεται και στην αφίσα, η διαθεσιμότητα σημαίνει απολύσεις και η κυβέρνηση «βλέπει» τους εργαζόμενους ως πρόβατα στη σφαγή. «Για να μην γίνουμε πρόβατα επί σφαγή. Κανένας εφησυχασμός. Αγωνιζόμαστε πιο δυναμικά» είναι το σύνθημα. 

ΑΝ.ΓΑΛ.