Τι να τα κάνει τα λεφτά, που λέει και το άσμα, η Γιάννα Αγγελοπούλου. Η πρέσβειρα εκ των προσωπικοτήτων ζητεί με επιστολή της στον υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλο, να παραιτηθεί του μισθού που λαμβάνει για την εν λόγω θέση. 
Συγκεκριμένα, στη επιστολή της η Γιάννα Αγγελοπούλου σημειώνει πως από την ημέρα που της απονεμήθηκε ο τίτλος, την 1η Σεπτεμβρίου του 1998, είχε ζητήσει να πάψει η καταβολή σ΄εκείνη του αντίστοιχου μισθού, αλλά το αίτημά της δεν έγινε αποδεκτό ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Στο μεταξύ, το συνολικό ποσό των αμοιβών, που της προέκυψαν έκτοτε, το διέθεσε στην υποστήριξη φορέων με κοινωνικούς σκοπούς.

«Σήμερα, μετά την ψήφιση του ν. 4104/2013 δηλώνω ότι παραιτούμαι του προβλεπόμενου για τη θέση εκ προσωπικοτήτων μισθού» καταλήγει η επιστολή της κ. Αγγελοπούλου.