Σήμερα ανοίξαμε την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» και είδαμε πως δίνει μαζί με το φύλλο και το βιβλίο «Ουδέν νεώτερον από το μέτωπο» του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ.

Πρόκειται για το βιβλίο τη μετάφραση του οποίου είχε επιμεληθεί ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος, όπου εκείνη την εποχή ήταν ανταποκριτής γερμανικών εφημερίδων.

Ενδιαφέρον...