Θέμα αλλαγής ονόματος και συμβόλου θέτει το ΠΑΣΟΚ με εγκύκλιο του προς τα μέλη του, η οποία περιλαμβάνει και σχετικό ερωτηματολόγιο.
Ο Συντονιστής της Οργανωτικής Γραμματείας, Πάρις Κουκουλόπουλος αποστέλλει την εγκύκλιο προς όλες τις οργανώσεις του Κινήματος και ενόψει συνεδρίου θέτει ερωτηματολόγια για τον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ που θέλουν οι πολίτες και αν χρειάζεται αλλαγή ονόματος και συμβόλων, σε ποια πολιτική κλίμακα το θέτουν, ή ποιες πρέπει να ειναι οι αξίες του, μεταξύ άλλων.

Το ερωτηματολόγιο ήδη εχει προκαλέσει τις πρώτες αντιδράσεις καθώς ορισμένα στελέχη σχολιάζουν λέγοντας ότι τα θέματα που τίθενται στο ερωτηματολόγιο της ηγεσίας δεν ειναι προς αμφισβήτηση.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο.