Ένα παράδοξο που συμβαίνει μέσα στην οικονομική κρίση, αναλύει ο Πέτρος Δούκας, υποστηρίζοντας πως ενώ η μεσαία τάξη ουσιαστικά βουλιάζει, ταυτόχρονα δημιουργείται μία νέα «εικονική».
«Ενώ καταταλαιπωρείται και βουλιάζει η μεσαία τάξη ("τό μέσον", όπως έγραφε ο Αριστοτέλης), από τους βαρύτατους φόρους, την υπερχρέωση των επιχειρήσεων και την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, παράλληλα δημιουργείται και μιά νέα, ας την πούμε "εικονική" μεσαία τάξη», τονίζει ο κ. Δούκας.

«Αυτή αποτελείται από σχετικά πιο νέους σε ηλικία, που ενώ δεν έχουν περιουσία και εισοδήματα που θα τους κατέτασσαν στην παραδοσιακή μεσαία τάξη, έχουν όμως την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δίκτυα, στο google, τα σόσιαλ μήντια και φθηνή πρόσβαση σε γνώση και σε πληροφόρηση. Όση πρόσβαση σε αυτά έχει ένας εύπορος, σχεδόν την ίδια έχει σήμερα και ένας φτωχότερος!», σημειώνει ο κ. Δούκας και προσθέτει:

«Αυτή η νέα τάξη, δεν έχει στόχο μόνο την οικονομική της επιβίωση. Έχει και διαφορετικό mindset! Διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Έχει πλέον και απαιτήσεις γιά καλύτερη διακυβέρνηση, για περισσότερη δημοκρατία, για αξιοπρέπεια, γιά διαφάνεια, γιά να ακουστεί, γιά να λαμβάνονται υπ´ όψη οι απόψεις της».

«Οι μεγάλες αλλαγές του αύριο δεν θα επέλθουν από κάποια 'άρχουσα' τάξη, αλλά από αυτή τη νέα, την "εικονική" μεσαία τάξη!», καταλήγει ο κ. Δούκας.