Αύριο θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έχουν να λάβουν μισθό εδώ και ένα χρόνο.
Η δεινή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει το κόμμα δεν επιτρέπει αισιοδοξία για το μέλλον και μπορεί να μην γίνονται ακόμα απολύσεις αλλά ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να εφαρμόσουν εκ περιτροπής εργασία.

Α.Π