Τι εννοεί ο νομοθέτης σημειώνοντας στο άρθρο 34 του σχεδίου νόμου για την αγορά τυχερών παιγνίων ότι:

«1. Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από τηλεοπτικά μέσα, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεφωνική συμμετοχή, είτε με συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την ΕΕΕΠ, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεορασης (ΕΣΡ) και

2. ότι η άδεια περιλαμβάνει τους όρους διεξαγωγής  των παιγνίων αυτών, οι οποίοι καθορίζονται κατά περίπτωση για κάθε εγκρινόμενο παίγνιο ή κατηγορία παιγνίων».

Μήπως στα ψιλά γράμματα του νομοσχεδίου κρύβεται και μιά νέα μορφή τζόγου; Όλα θυσία στο βωμό του ζεστού χρήματος;