Νέα κοινή εμφάνιση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Φλωρίδη και Κώστα Καρτάλη, λίγους μήνες μετά το κοινό τους άρθρο-παρέμβαση, μαζί με τον Νάσο Αλευρά σε κυριακάτικη εφημερίδα.

Αυτή τη φορά, οι δύο βουλευτές αποστέλουν κοινή επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ζητώντας τους να εξετασθούν ενισχυτικά μέτρα για να στηριχθεί η ανάπτυξη και για να αμβλυνθούν οι συνέπειες από την συρρίκνωση του ΑΕΠ.
Προτείνουν μάλιστα ενδεικτικά :
-τη στοχευμένη αξιοποίηση της δυνατότητας που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση ομολόγου έργων ώστε να στηριχθούν μείζονες επενδύσεις και σημαντικά έργα με υψηλή πολλαπλασιαστικότητα σε ότι αφορά στην παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.
- την απλοποίηση του συστήματος προκαταβολών που πληρώνονται στους δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινοτικών ενισχύσεων, ώστε να εκταμιεύονται μεν κοινοτικά κονδύλια για πληρωμές έργων με μετακύλιση όμως για τα επόμενα έτη της υποχρέωσης μας για την εθνική συμμετοχή στη δαπάνη, με εναλλακτική τη διεκδίκηση της αύξησης της κοινοτικής συμμετοχής στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο (85%).