Το νέο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ δεν είναι και τόσο νέο τελικά καθώς αποτελεί πιστό αντίγραφο του σχεδίου Μόσιαλου για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, με προσθήκες που αφορούν κυρίως στο τρόπο των προσλήψεων και στα μισθολογικά θέματα. 
 
Έτσι το σχέδιο Μόσιαλου προέβλεπε πως η Γενική Συνέλευση των μετόχων απαρτίζεται και από τον υπουργό- πολιτισμού - τουρισμού, καθώς τότε το 2012 όταν καταρτίστηκε ήταν ένα υπουργείο. 
 
Το σημερινό νομοσχέδιο όμως αναφέρει ακριβώς το ίδιο πράγμα αν και από τις 21 Ιουνίου 2012 το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού καταργήθηκε και οι υπηρεσίες του οι σχετικές με τον Πολιτισμό συγχωνεύτηκαν με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ οι υπηρεσίες του σχετικά με τον Τουρισμό συγκρότησαν νέο υπουργείο, το Υπουργείο Τουρισμού.
 
H μόνη διαφορά στις δύο παραγράφους είναι το όνομα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, στο μεν σχέδιο Μόσιαλου αναφέρεται ως ΕΡΤ Α.Ε. στο δε σημερινό νομοσχέδιο ως ΝΕΡΙΤ ΑΕ 
 
Πολύ copy paste έχει πέσει τελικά στην κυβέρνηση...