Έλληνα αξιωματούχο επέλεξε το ΝΑΤΟ να διορίσει Πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελεγκτών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (International Board of Auditors) για την περίοδο 1 Αυγούστου 2013 έως 31 Ιουλίου 2015.

Έτσι ο Χαρίλαος Χαρίσης με την απόφαση του Συμβουλίου των 28 Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ θα έχει την ευθύνη όλων των οικονομικών της Συμμαχίας.

Μάλιστα θα παρέχει διαβεβαιώσεις προς το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο και τις Κυβερνήσεις των Χωρών – Μελών για την ορθή χρήση των κοινών χρηματοδοτήσεων. Η θέση αυτή είναι η υψηλότερη στην ιεραρχία στελεχών του ΝΑΤΟ (Α7) και είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου στα εξήντα χρόνια συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ.
 

Γ. Κοκ.