Ο Γ. Πανάρετος, ως γνωστόν είναι άνθρωπος του Γιώργου Παπανδρέου- κολλητός είναι η σωστή λέξη. Ωστόσο σήμερα, στο Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης, την έριξε την πρόκα του.

“θα πρέπει να ακούτε περισσότερο το υπουργείο παιδείας παρά το υπουργείο οικονομικών” είπε ο υφυπουργός Παιδείας. Κι εσύ τέκνο Βρούτε;