Η Υφυπουργός Εσωτερικών Θεοδώρα  Τζάκρη προημερών απέλυσε από το πολιτκό της γραφείο 3 μετακλιτούς υπαλλήλους οι οποίοι είχαν προσληφθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.