Η ανάγκη για αυτοπροβολή έχει και όρια που ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει αποδείξει πολλές φορές πως δεν γνωρίζει. Σήμερα το επιβεβαίωσε και πάλι αφού αμέσως μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού για την μείωση του ΦΠΑ έσπευσε να κάνει και ο ίδιος δήλωση για το ίδιο θέμα. 
 
Το επιεικέστερο σχόλιο με αρκετή δόση χιούμορ μόνο από τον Ιζνογκούντ θα μπορούσαμε να δανειστούμε: «Θέλω να γίνω χαλίφης στη θέση του χαλίφη»...