Του Μάκη Γεωργίου

Άκης Πάνου. Ο μέγιστος. Ένα λαθάκι το έκανε...

Πονηρά, σκόπιμα.

«Ο Ταψής κι ο Βαρελάτος».

15 χρόνια μετά, τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Ο Ταψής και ο Βαρελάτος παίζουν πάντα.

Κι ο Άκης, μας λείπει, πολύ...