Ένα σποτ για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23 σε 13% εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία

Το σποτ ενημερώνει τους καταναλωτές για τη μείωση του ΦΠΑ  αλλά και την υπεύθυνότητα που πρέπει να δείχνουν ζητώντας αποδείξεις ώστε το μέτρο να στεφθεί με επιτυχία αλλά και να επιλέγουν επιχειρήσεις που έχουν μειώσει τις τιμές. 

Ταυτόχρονα καλεί τις επιχειρήσεις να ρίξουν τις τιμές και να κόβουν αποδείξεις.