Περίπου 450.000 ευρώ το χρόνο θα κοστίζει στο ελληνικό Δημόσιο ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Δημόσια Τηλεόραση Παντελής Καψής και οι συνεργάτες του.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και σύσταση θέσεων μετακλητών υπαλλήλων, ειδικών Συμβούλων και συνεργατών», επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με 225.625 ευρώ περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2013, 451.250 ευρώ περίπου για το έτος 2014, και το ίδιο χρηματικό ποσό (451.250 ευρώ) για καθένα από τα επόμενα έτη.

Για το Πολιτικό Γραφείο του μάλιστα δημιουργούνται δέκα θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, ενώ μπορούν να αποσπαστούν πέντε υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα.