Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε στο προεδρικό την Αξιωματικό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Έλενα Ιωσήφ.

Η ωραία Ελένη από τη Λεμεσό αναδείχτηκε με το σπαθί της πρώτη των πρώτων ανάμεσα στους δευτεροετείς δοκίμους ( με ειδικότητα «μάχιμου» μάλιστα) και έτσι ήταν η αρχηγός στους τριτοετείς της Σχολής.

Στη εφετινή χρονιά, όμως, κατάφεραν και την πέρασαν ορισμένοι άντρες συνάδελφοί της. Μόλις ολοκληρώσει τη σχολή θα πάει στην Κύπρο να υπηρετήσει, όπως πληροφορούμαστε.