Δεν θα πληρώνουν διόδια όσοι βουλευτές δεν χρησιμοποιούν τα αεροπορικά εισιτήρια που δικαιούνται, σύμφωνα με απόφαση της Βουλής.

Συγκεκριμένα, στους βουλευτές επαρχίας, που θα παραιτηθούν του δικαιώματος λήψης αεροπορικών εισιτηρίων, θα καλύπτονται τα διόδια για την μετάβαση στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Το κείμενο της σχετικής απόφασης, έχει ως εξής:

«Οι βουλευτές επαρχίας, οι οποίοι δεν κάνουν χρήση αεροπορικών εισιτηρίων, δύνανται, κατόπιν ανέκκλητης υπεύθυνης δήλωσης απευθυνόμενης προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής, να ζητήσουν την καταβολή των αντιτίμων των διοδίων για πέντε (5) μεταβάσεις μετ’ επιστροφής, μηνιαίως, από και προς την εκλογική τους περιφέρεια. Στους εν λόγω βουλευτές, δεν χορηγούνται αεροπορικά εισιτήρια».

Σημειώνεται πως κάθε βουλευτής της Περιφέρειας, έχει το δικαίωμα να ταξιδέψει 52 φορές στην εκλογική του περιφέρεια (με τις σχετικές εντολές να εκδίδονται ανά τρίμηνο), οι βουλευτές των νησιωτικών περιοχών δικαιούνται δώδεκα επιπλέον εισιτήρια μετ' επιστροφής τον χρόνο, ενώ οι βουλευτές Επικρατείας δικαιούνται τέσσερα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια τον μήνα, χωρίς περιορισμό προορισμού- πάντα ωστόσο εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι βουλευτές της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας, δικαιούνται επίσης να εκχωρήσουν μέχρι και 36 συνολικά εισιτήρια στις κοινοβουλευτικές ομάδες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν για ελληνικούς προορισμούς.

Με τη νέα ρύθμιση που θεσμοθετείται κατόπιν αιτημάτων βουλευτών, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους βουλευτές της Περιφέρειας να απαλλαγούν από τα διόδια των εθνικών οδών, καθώς το σύνολο των βουλευτών της Περιφέρειας, είχε την τυπική δυνατότητα χρήσης αεροσκάφους για μετάβαση στο κοντινότερο στην πρωτεύουσα του νομού τους, αεροδρόμιο.

Σύμφωνα ωστόσο με εκτιμήσεις του γενικού γραμματέα της Βουλής, Θ. Παπαϊωάννου, το μέτρο πρόκειται να αποβεί προς όφελος του συνολικού προϋπολογισμού της Βουλής, καθώς περί τους 86 βουλευτές αναμένεται να προτιμήσουν το αυτοκίνητο έναντι του αεροπλάνου, ως πιο σύμφορο μέσο για τις μετακινήσεις τους.