Μετά τις τέσσερις παραιτήσεις - θρίλερ μελών του γενικού συμβουλίου τους τελευταίους μήνες λόγω διαφωνιών, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναζητά ένα άτομο που θα καλύψει τη θέση του μη Εκτελεστικού Διευθυντή

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο οικονομικών τονίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πανεπιστημιακό τίτλο, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά, ενώ εάν έχουν τίτλους Ορκωτού Λογιστή ή Δικηγόρου θα γίνουν και πάλι αποδεκτοί.

Απαραίτητο προσόν θεωρείται η άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης «να έχουν ευρεία οπτική σε επιχειρησιακά, να έχουν επιδείξει άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι και να έχουν ικανότητα επιρροής». Ειδικά το τελευταίο η ικανότητα επιρροής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό προσόν αν αναλογιστούμε τις κατά καιρούς διαφωνίες για κρίσιμα deals που οδήγησαν σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του Ταμείου...

«Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, όπως είναι το ιδιωτικό ή προσωπικό οικονομικό ή μη συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 Ν. 3864/2010, θα πρέπει να αναφερθεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» αναφέρει το υπουργείο.

Η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2017, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013.

Α.Κ.