Παρουσιάστηκε σήμερα, στο υπουργείο Εξωτερικών, το λογότυπο για την Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Το ζήτημα είναι, όμως, τι απεικονίζει ακριβώς;

Α. Βάρκα με πανί;

Β. Φλόγα κεριού;

Γ. Θαυμαστικό;

Η απάντηση ΕΔΩ.

 

B.B.