Επισημαίνοντας ότι υπάρχει ανησυχία στην κοινωνία για τη ραδιενέργεια από την Ιαπωνία, ο Δημήτρης Δρούτσας πρότεινε το υπουργικό να καλέσει εδικούς για να ενημερωθεί!

Αμέσως πήρε τον λόγο η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας ότι ενημερώνεται από τον Δημόκριτο και δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος. Πρόσθεσε ότι αν κληθούν ειδικοί στο υπουργικό, θα προκληθεί ανησυχία άνευ λόγου.
Όλοι, για λόγους που εύκολα ο καθείς αντιλαμβάνεται, συμφώνησαν με την Άννα…