«Αλά γαλλικά» θα αναγκαστούν να φέρονται οι βουλευτές εκτός κοινοβουλίου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στα μέσα Ιανουαρίου θα εμφανιστεί το «savoir vivre» των εκπροσώπων της Βουλής.

Ο Ευάγγελος Μειμαράκης έχει λάβει από τον εθνικό συντονιστή κατά της Διαφθοράς Ι. Τέντε, ένα υπόμνημα στο οποίο καταγράφονται όλοι οι κανόνες συμπεριφοράς που θα πρέπει να ακολουθούν οι εκπρόσωποί μας τόσο εντός όσο και εκτός Κοινοβουλίου.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τα «Παραπολιτικά», πρόκειται για πιστή αντιγραφή του κώδικα που ισχύει στο γαλλικό Κοινοβούλιο. Ήδη ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής Χ. Μαρκογιαννάκης, έχει διανείμει τα σχετικά έγγραφα στα μέλη της επιτροπής του.

Μεταξύ άλλων, ο κώδικας δεοντολογίας θα ορίζει τις συγκρούσεις συμφερόντων και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους βουλευτές.

Οι ανυπάκουοι βουλευτές θα τιμωρούνται με τη μη καταβολή της αποζημίωσης ή των επιδομάτων, αλλά και την προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας, αλλά και στις επιτροπές.  

TAGS