Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας δηλώνει για το 2011 220.744 εισόδημα ο ίδιος και 50.347 η σύζυγος του. 
 
Συνολικά μαζί με τη σύζυγό του διαθέτει 8 ακίνητα, μεταξύ αυτών τέσσερα στην Αττική και δύο στη Σύρο, 27.706 ευρώ σε μετοχές της Alpha Credit Group και καταθέσεις 224.900 ευρώ. Δεν διαθέτει αυτοκίνητο ενώ η γυνάικα του συμμετέχει σε εταιρία με κεφάλαιο 12.600 ευρώ.