«Θα προσπαθήσω να πράξω παν το δυνατόν διά να φανώ ανταξία της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων μου, τους οποίους θερμώς ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι ως πρώτη και μοναδική γυναίκα εις την Βουλήν έχω μεγάλας ευθύνας και πολλά καθήκοντα. Είναι πολλά εκείνα που πρέπει να πράξωμεν υπέρ των Ελληνίδων, ιδίως εις τον τομέα της κοινωνικής μερίμνης». Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις της Ελένης Σκούρας, αμέσως μετά την εκλογή της στη Βουλή στις εκλογές της 18ης Ιανουαρίου 1953.

Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα στο provocateur.gr