«Έναν καλό φίλο» από τη «δεύτερη πατρίδα» του, όπως χαρακτήρισε τη Γερμανία, υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: τον υπουργό Εξωτερικών της.

Χάρηκε ιδιαίτερα που συνάντησε «έναν πραγματικό φίλο της Γερμανίας», ο κύριος Σταϊνμάγερ.

Ευγένεια και εγκαρδιότητα που υπερβαίνει το πρωτόκολλο του Προεδρικού Μεγάρου.

Φράσεις και εκφράσεις που τιμούν τη χώρα μας ως την πλέον φιλόξενη στην Ευρώπη.

Θα μπορούσε ο πολιτειακός άρχων αυτής, προϋπαντώντας τον «φίλο» από τη «δεύτερη πατρίδα»,  να χωρέσει στα λόγια του κάποιες από της απαιτήσεις της πρώτης πατρίδας, που εναγωνίως ζητά να πάρει μια ανάσα.

Στο κάτω κάτω, δεν είναι μόνο οι φιλοφρονήσεις αλλά και οι εύστοχες.. επισημάνσεις που χαρακτηρίζουν την «πραγματική φιλία».

Ντ. Κ.