Άννα βάστα τα’ άλογα! Άρτι επιστρέψασα από την Καλιφόρνια, η υπουργός Παιδείας διακήρυξε πανευτυχής ότι σκοπεύει να εφαρμόσει και στην Ελλάδα το μοντέλο της Silicon Valley

, πού αξιοποιεί την νεανική επιχειρηματικότητα των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Καλή ιδέα, μόνο πού για να κάμνεις ομελέτα, πρέπει κατ’ αρχήν… να έχεις αυγά! Φτιάξτε πανεπιστήμια πού να βγάζουν πτυχιούχους «σαΐνια», όπως τα’ αμερικάνικα, και… μετά δώστε τους τις  αμερικάνικες ευκαιρίες τύπου Silicon Valley. Το πιο μακρύ (και φιλόδοξο…) ταξίδι, αρχίζει από το πρώτο βήμα…