Μία «περίεργη» δημοσκόπηση κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο

Αντικείμενο της είναι ο πρώτος στόχος του Χριστόδουλου Ξηρού, και παραθέτει τέσσερις επιλογές. 

Στη σελίδα όπου φιλοξενείται η «δημοσκόπηση», είναι πλατφόρμα όπου ο κάθε χρήστης μπορεί ανώνυμα να δημιουργήσει το δικό του ερωτηματολόγιο.

Τι προτίθεται να κάνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την «περίεργη» αυτή δημοσκόπηση;