Με πάνω από 450.000 ευρώ θα επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός το 2014 για τη σύσταση και λειτουργία του γραφείου του υφυπουργού Παντελή Καψή.

Η «Δημιουργία ξανά» δημοσιοποίησε το θέμα θέτοντας την εξής ερώτηση: «Πώς σου φαίνεται να πληρώνεις 451.250 ευρώ τον χρόνο για το γραφείο του Παντελή Καψή;»

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ με την απόφαση: