Εντυπωσιασμένο δήλωνε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από τους τίτλους που έχει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Μετρούσε λοιπόν:
-Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
-Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης
-Υπουργός Εξωτερικών
-Τώρα και προεδρεύων του Συμβουλίου Γενικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Άντε και πρόεδρος των 58» σχολίασε και αποχώρησε να πάει να καπνίσει ένα τσιγάρο. 

O.A