Η αίθουσα γέμισε και βρέθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο της Κηφισιάς αρκετοί ανήσυχοι πολίτες.

Παρόντες ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος, ο υφυπουργός Παντελης Καψής, ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης και ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Κ. Σπηλιώπουλος

Βασικό πρόβλημα, εκτός από την έλλειψη χώρου η έλλειψη νεολαίας. Φαίνεται οτι οι 58 δεν έχουν καταφέρει να συγκινήσουν τη νεολαία και για αυτό λόγο η αίθουσα γέμισε από «άσπρα μαλλιά».

Βασικοί ομιλητές τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ Γρηγορης Ψαριανός και Ανδρέας Παπαδόπουλος

O.A