Στο τελικό στάδιο είναι ο Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς για βουλευτές και υπουργούς.

Όπως διαβάζουμε στον Βηματοδότη ο Κώδικας για τους βουλευτές πρόκειται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα προς συζήτηση στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτόν οι βουλευτές θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλλουν «δήλωση συμφερόντων». Τι πάει να πει αυτό; Οτι όποιος βουλευτής έχει κάποια συμφέροντα (οικονομικά, οικογενειακά, επιχειρηματικά κτλ.) θα πρέπει να τα δηλώνει εγγράφως πριν από τη συζήτηση κάποιου σχετικού νομοσχεδίου.

Όσον αφορά στα θέματα συμπεριφοράς θα υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής απαγορεύεται να βρίζει και είναι υποχρεωμένος να ομιλεί παντού κόσμια. Επιπλέον καθιερώνεται και θεσμός του Επιτρόπου του Βουλευτή (μια ανεξάρτητη Αρχή) στην οποία μπορούν οι πολίτες να καταγγέλλουν βουλευτές για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ξεχωριστό κώδικα θα έχουν οι υπουργοί. Σύμφωνα με τις διατάξεις του θα επιβάλλεται συνεργασία ανάμεσά τους, σημαντικό ζήτημα ειδικά σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Επιπλέον θα προβλέπει και τι είδους... δώρα και ποιας αξίας θα μπορούν να λαμβάνουν οι υπουργοί από επιχειρηματίες, πολίτες και ξένους. Δώρα αξίας ως 300 ευρώ θα μπορούν να τα κρατήσουν (αφού τα δηλώσουν), σύμφωνα με την πρόταση. Τα υπόλοιπα θα είναι υποχρεωμένοι (αν τα δεχθούν) να τα αφήσουν στο υπουργείο τους, δηλώνοντάς τα παράλληλα και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

TAGS