Τα 16.735 ευρώ για καφέδες, μικρά μπουκάλια νερό και βουτήματα αγγίζουν οι δαπάνες της Βουλής.

Σύμφωνα με έγγραφο στη Διαφάνεια προκύπτει ότι από τα τέλη Οκτωβρίου για τις συναντήσεις του Προέδρου της Βουλής, για τις συναντήσεις των Αντιπροέδρων, για τις Συνεδριάσεις των Διαρκών Επιτροπών, καθώς και για τις διάφορες εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, και της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών το Κοινοβούλιο κατέβαλε 16.735 ευρώ, αποπληρώνοντας 13 τιμολόγια.

Μάλιστα, η προσφορά εγκρίθηκε για την εταιρεία Βασιλόπουλος.

TAGS