Πονοκέφαλο έχει δημιουργήσει στον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη το μέγεθος του ευρωψηφοδελτίου. 

Σύμφωνα με τον Μικροπολιτικό, στο σχετικό ΦΕΚ που είχε υπογράψει ο υπουργός Εσωτερικών στις 4 Φεβρουαρίου οι διαστάσεις του ευρωψηφοδελτίου καθορίζονταν σε 14x25 εκατοστά και των φακέλων σε 9,5x13 εκατοστά. 

Βάσει του νέου ΦΕΚ που υπογράφει ο κ. Μιχελάκης οι διαστάσεις του ευρωψηφοδελτίου αλλάζουν και μετατρέπονται σε 14x35 εκατοστά δηλαδή δέκα εκατοστά περισσότερα από την προηγούμενη ρύθμιση. 

Η αλλαγή αυτή έγινε καθώς η πρώτη ρύθμιση είχε γίνει πριν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποφασίσουν την αλλαγή του σταυρού προτίμησης στο ευρωψηφοδέλτιο. 

Εξού και πλέον το ευρωψηφοδέλτιο απαιτείται να είναι μεγαλύτερο καθώς η έλλειψη λίστας σημαίνει αυτόματα περισσότερα ονόματα υποψηφίων.