Η «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία» ήταν το θέμα της εκδήλσωης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Προήδρευσε ο υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου,  ο οποίος στην ομιλία του επεσήμανε ότι: 

«Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία συγκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας».

Εντόπισε, μάλιστα, ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το εργασιακό άγχος επηρεάζουν σημαντικά:

  • την υγεία των ατόμων στον χώρο εργασίας τους,
  • την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και
  • τις εθνικές οικονομίες των Κρατών-Μελών 
  • αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

Καλές και χρήσιμες οι διαπιστώσεις.

Να υπενθυμίσουμε στον προεδρεύοντα Έλληνα υφυπουργό ότι το άγχος στην εργασία προϋποθέτει... την εργασία.
 

Ντ.Κ.