Με ένα βίντεο οι άνθρωποι που στελεχώνουν το «Ποτάμι» αποφάσισαν να μιλήσουν για τη διάρθρωση του κόμματος τους. 

Στο βίντεο ενημερώνουν τους πολίτες με ποιόν τρόπο γίνεται κάποιος μέλος στο κόμμα, με ποιόν τρόπο εκλέγεται ο πρόεδρος, ο οποίος έχει τριετή θητεία, πως θα γίνουν οι τοπικές οργανώσεις, οι οποίες δε θα έχουν γραφεία αλλά οι συνεννοήσεις θα γίνονται μέσω διαδικτύου, αλλά και πόσους τομείς θα έχει το νεοσυσταθέν κόμμα. 

Στο «Ποτάμι» τις ονομάζουν ομάδες πολιτικής και είναι η ομάδα Οικονομίας και Ανάπτυξης, Θεσμών και Δικαιοσύνης, Υγείας και Ασφάλισης, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνικού Κράτους και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οργάνωσης και Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιβάλλοντος. 

O.A