Τις αδικίες για το κοινωνικό μέρισμα παρουσίασε σήμερα ο Γιώργος Παπαδάκης στην εκπομπή του.

Σε πίνακα που παρουσίασε ο κ. Παπαδάκης φαίνεται ξεκάθαρα η αδυναμία του συστήματος και του καταμερισμού του κοινωνικού μερίσματος αφού για κάθε ένα ευρώ που αυξάνεται το εισόδημα αντίστοιχα ο δικαιούχος χάνει ένα ευρώ.

Για παράδειγμα, οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 10.000 ευρώ θα λάβει μέρισμα ύψους 833 ευρώ. Αντίστοιχα όμως οικογένεια με δύο παιδιά που διαθέτει εισόδημα 10.200 ευρώ θα εισπράξει μέρισμα 633 ευρώ. 

Το καλύτερο όμως σας το κρατήσαμε για το τέλος. Στην περίπτωση που οικογένεια με δύο παιδιά έχει το «υψηλό» εισόδημα των 10.800 ευρώ θα εισπράξει μέρισμα 33 ευρώ ενώ αν έχει εισόδημα 24 ευρώ επιπλέον δηλαδή 10.824 ευρώ τότε θα εισπράξει το ποσό των... 8 ολόκληρων ευρώ!

Ντροπή...

Α.Κ.