Θράσος. Ε!

Κι από ύφος;

Νέρων.

Όταν...

καιγόταν η Ρώμη.

Τώρα καίγονται και οι τελευταίες συνοικίες.

Το 44 έγινε 13, 12.

8, τώρα.

Ευτυχής ο αυτοκράτωρ.

Κατήγαγε νίκην λαμπράν.

Έσωσε κάτι λίγες καλύβες.

Ηλικιωμένων Ρωμαίων.

Ανάθεμα τον εμπρηστή!

Που, φυσικά, είναι άλλος.

Ένας χριστιανός, με μουστάκι.

Αν τον δείτε πουθενά, πέστε του, ότι τον ψάχνει ο αυτοκράτωρ...

Μάκης Γεωργίου