Για τους αποχωρούντες από το κυβερνητικό σχήμα τουίταρε ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος, ο οποίος «προειδοποίησε» και για τους νεοεισερχόμενους. 
 
Τ.Α.