Αρκετό παρασκήνιο είχε η αλλαγή φρουράς στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον «Βηματοδότη» ο νέος υπουργός, ο κ. Καρασμάνης, επειδή δεν γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά ζήτησε από τον κ. Τσαυτάρη να πάνε μαζί στο Λουξεμβούργο ώστε να προεδρεύσουν στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Υπήρχε όμως και ένας άλλος λόγος που ο νυν ήθελε τον τέως: Στο δουκάτο βρέθηκε και ο αμερικανός υπουργός Γεωργίας, ο οποίος ζήτησε να δει τον απερχόμενο υπουργό, εφόσον τον γνώριζε. 

Τελικά συνέφαγαν σε φημισμένο εστιατόριο συζητώντας για θέματα του τομέα τους.