Τη Ρόδη Κράτσα θέλουν πληροφορίες ώς τη νέα πρόεδρο του Ιδρύματος Καραμανλή. 

Η θέση του προέδρου έμεινε κενή μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό και αφού ο κ. Τασούλας ανέλαβε υπουργός πολιτισμού. Πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν πως η Ρόδη Κράτσα πρώην ευρωβουλευτής πιθανότατα θα αναλάβει τα ηνία του Ιδρύματος. 

Π.Ρ