Δεν τελειώσαμε με τα Μεσοπρόθεσμα, ούτε με τα Μνημόνια.

Η παραδοχή αυτή γίνεται επίσημα αλλά.. από σπόντα.

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τη μεταρρύθμιση του χωροταξικού σχεδιασμού, αναφέρει χαρακτηριστικά πως τα Εθνικά Χωροταξικά Σχέδια εκπονούνται από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία».

Και με σαφήνεια διευκρινίζει πως λαμβάνονται, κάθε φορά. υπόψη «το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της χώρας και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα»
 

Ντ.Κ.