Μια άκρως ενδιαφέρουσα ηλεκτρονική ιστοσελίδα εγκαινίασε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Γεράσιμος Γιακουμάτος ,όπου οι πολίτες θα αναφέρουν όλες τις υποχρεωτικές εισφορές  που πληρώνουν προς… τρίτους.

Η αφαίρεση των «κρατήσεων» αυτών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σίγουρα θα κατέβαζε το κόστος τους.

Δυστυχώς υπήρχε η ελληνική πατέντα όταν κάτι χρειάζονταν οικονομική στήριξη να μπαίνει ένα «χαράτσι» σε σχετικό προϊόν ή υπηρεσία. Έχουν ακουστεί πολλά, όπως ότι στα εισιτήρια πλοίων υπάρχει εισφορά προς το ταμείο …αχθοφόρων, αν και ο κλάδος τους δεν υφίσταται πια. Στα εξοπλιστικά υπάρχειο λεγόμενος κοινωνικός πόρος που το 5% από την κάθε αγορά αμυντικού υλικού αποδίδονταν στα Μετοχικά Ταμεία για να δίδεται μετά ως μέρισμα. Ακόμα και το 2% επί… της εκάστοτε τιμής πώλησης τσιμέντου για τις οικοδομές , πήγαινε υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων. Και ο κατάλογος αυτός δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπισθεί 52 τέτοιες εισφορές αλλά κανείς δεν γνωρίζει αυτή η λίστα που σταματάει.

Οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν επώνυμα ή ανώνυμα ότι εισφορές πληρώνουν, παρά τη θέλησή τους, στον ιστότοπο http://ggevm.cloudapp.net  και παράλληλα  να εκφράζουν με κομψό τρόπο βέβαια και τις απόψεις τους.

Με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιστότοπου και με την επικουρική συμβολή των πολιτών, εκτιμάται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ότι θα υπάρξει πλήρης χαρτογράφηση των «χαρατσιών» αυτών.

Αναμένεται να εμφανιστούν πολλές εκπλήξεις.

Σε πρώτη φάση θα γίνει αναλυτική λίστα με όλες τις εισφορές αυτές προς τρίτους , στη συνέχεια θα επανεξεταστούν και θα επανεκτιμηθεί κατά πόσο πρέπει να υφίστανται.

Γ. Κ.