Πολύς λόγος γίνεται για ακόμα μία φορά για το εάν είναι σωστός ο όρος «επιστράτευση» ή «επίταξη».

Το άρθρο 41 του νόμου Ν. 3536/2007, που είχε υιοθετηθεί επί υπουργίας του καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλου αναφέρει: 

«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης

Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, ως μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης επιτρέπονται κατά τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού».

Άρα, «επίταξη προσωπικών υπηρεσιών» είναι ο ακριβής επιστημονικός όρος.