Η μεταπολιτευτική Δημοκρατία στη χώρα έκλεισε 40 χρόνια. Κι ενώ ζει τη χρονιά με τις μεγαλύτερες και περισσότερες προκλήσεις της και η Δημοκρατία ισορροπεί σε μια λεπτή κλωστή... ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαπίστωσε υποχώρηση της Δημοκρατίας εξαιτίας της κρίσης. 
 
Με σεβασμό στο αξίωμα σας όμως κ. Παπούλια οι δικές σας υπογραφές σε μνημόνια και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου συνέβαλαν στην υποχώρηση που σήμερα σε μια τυπική δήλωση διαπιστώνετε. 
 
Τ.Α.