Τριμελής επιτροπή για την επικοινωνιακή διαχείριση του Τάφου της Αμφίπολης... αμισθί.

Πέντε εντεταλμένοι σύμβουλοι του δημάρχου Αθηναίων... χωρίς αμοιβή.

Ξαφνικά ο εθελοντισμός έχει την τιμητική του.

Και όλοι οι εθελοντές τάσσονται οικειοθελώς στην υπηρεσία της πατρίδας, όπως την εκπροσωπεί η κεντρική ή η τοπική εξουσία.

Τα ωφέλη που θα αποκομίσουν οι επιφανείς εθελοντές, σίγουρα θα φανούν εν καιρώ.

Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να εξαργυρώνονται παλιές εξυπηρετήσεις.

Ίσως, πάλι. να δίδονται υποσχέσεις για το μέλλον....